Op. Dr. Önder AKDENİZ - KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr.Önder AKDENİZ

İstanbul Tıp Fakültesi

1995

1995 yılında da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Akdeniz, 1996 – 2000 yılları arasında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde ihtisasını tamamladı. 2000 – 2001 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde gözlemci olarak çalıştı. Buradaki görevinin ardından, 2001 – 2002 yıllarında Universal Hospital Alman Hastanesi’nde görev aldı. 2002 – 2014 yılları arasında ise Bursa Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi’nde çalıştı.

Özel İlgi Alanları

Burun estetiği ve cerrahisi
Septoplasti Endoskopik sinüs cerrahisi
Endonazal endoskopik lazer dacriosistorinostomi operasyonları
Lazer Konka cerrahisi
Otolojik cerrahi
Kepçe kulak operasyonları

YAYINLAR

AYDIN, Ö.,METE,İ., AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ELÇİN, C.: LarinksinVerrüköz Karsinomu. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4): 263 – 266, 1999.
İŞERİ, M., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., KUTLUAY, P.: Benign ParoksismalPozisyonelVertigodaModifiyeEpley Manevrası. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 6(1): 50-54, 1999.
AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö. : Burun ve Sinüs Kaynaklı MukozalKontaktBaşağrıları. KBB Klinikleri , 1(3): 126 – 131, 1999.
AKDENİZ, Ö., AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ÇİFTCİ, E.: Fonksiyonel Boyun DisseksiyonlarındaİnternalJugulerVen Açıklığının Değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2): 153 – 156, 1999.
TUNÇEL, İ., ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö, AKDENİZ, O., ÖZKARAKAŞ, O.: OrofarengealTopikal Anestezinin Sağlıklı Kişilerde Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(2): 81 – 84, 1999.
TUNÇEL, İ., ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., DURSUN, N., DURSUN, E.,AKDENİZ, Ö.: RomatoidArtritin Ortakulak Kemikcik Eklemleri Üzerindeki Etkilerine Odyometrik ve İmpedansmetrik Yaklaşım. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): 145 – 148, 1999.
ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, Ö., TUNÇEL, İ.: Vertrebrobaziler Dolikoektazi ( Olgu sunumu). PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): 167 – 170, 1999.
ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, Ö., KANSU, L.: Otozomal Dominant Sensorinöral İşitme Kaybı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 7 (1): 6-10,
AYDIN, Ö., OĞUZ, A., ÖZKARAKAŞ, H., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö.: Çocuklarda AdenoidalHipertrofinin Değerlendirilmesinde Transnazal Endoskopi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. Dergisi. 7(1) : 17- 19, 1999.
LARENKS KANSER CERRAHİSİ SONRASI SESİN KARŞILAŞTIRMALI AKUSTİK ANALİZİ .METE İŞERİ, ÖMER AYDIN, EMRE ÜSTÜNDAĞ, ÖNDER AKDENİZ, ALİ OĞUZ .:Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi – 1999 6(2):146-150
KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE TOPİKAL KLORAMFENİKOL-METİL PREDNİZOLON KOMBİNASYONU ATİLLA ŞENGÖR, ALTAY ATEŞPARE, HALUK ÖZKARAKAŞ, SILA AKALIN, ÖNDER AKDENİZPTT Hastanesi Tıp Dergisi – 2001 23(3):146-149 İŞERİ M.,AKDENİZ Ö.,ÖZKARAKAŞ H.: Scuba Dalışlarında Otolarengolojinin Yeri. Kocaeli üniversitesi Tıp Dergisi. 2(3-4); 1997

 

SUNUMLAR

1.ÖZKARAKAŞ , H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, O., KANSU, L.: Otozomal Dominant
Sensörinöral İşitme Kaybı. 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.
23- 27 Eylül 1997,Antalya. (Eğitsel Kurs).

2.AKDENİZ, Ö., AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ÜSTÜNDAĞ, E.: Goldenhar
Sendromu. 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül
1997,Antalya.

3.ÖZKARAKAŞ , H., AYDIN, Ö., KOCA, Ö., AKDENİZ, Ö.: Glomus Tümörleri, 6 Olgu
Nedeniyle. 25. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylül 1999.
İzmir.

4.AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ,H., AYDIN,Ö., KANSU, L., BAYÜLKEM, K.:
Parkinson Hastalığında Stapes Refleks Değişikliklerinin İncelenmesi. 25. Ulusal
Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.18-22 Eylül 1999.

5.ŞENGÖR, A., ATEŞPARE, A., ÖZKARAKAŞ, H., AKALIN, S., AKDENİZ, Ö.:
TopicalChloramhenicol-Methylprednisolonecombination in thetreatment of ChronicOtitis Media

6.MÜEZZİNOĞLU B.,AKDENİZ,Ö., ÖZKARAKAŞ H.:
Expression of MMP-9, E-Cadherinandtenascin in larngealsquamouscellcarcinoma. 18th EuropeanCongress of Pathology.September 8-13,2001,
Berlin,Germany.

 

KİTAP CHAPTER

Ozkarakas, Hİ; Akdeniz Ö: Neuromusculardisorders of thelarynx. In Ses ve ses hastalıkları (eds) Oguz A, Demireller, A.:pp 98-11, 1996,

ÖDÜL

ÖZKARAKAŞ , H.,AKDENİZ, Ö, MÜEZZİNOĞLU, B., KESKİN, İG., AYDIN, Ö., ALMAÇ, A.: InterrelationbetweenAdhesionMolecules ( MMP-9, VEGF, E-kaderin) andBehaviour of Tumors in LarygealCancers. Thisreportwashonored as a seconddegreebythescientific board of Turkish ORL&HNS foundation.

Whatsapp Hattı
1
Danışma Hattı
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Merak ettikleriniz hakkında bize Whatsapp hattımızdan sorularınızı iletebilirsiniz.